Strafrecht AT: Begriff des Amtsträgers : StGB §§ 11 I Nr. 2 Buchst. c, 332 I : BGH, Beschl. v. 10.1.2019 - 3 StR 635/17, NStZ 2019, 652

DSpace Repository

Strafrecht AT: Begriff des Amtsträgers : StGB §§ 11 I Nr. 2 Buchst. c, 332 I : BGH, Beschl. v. 10.1.2019 - 3 StR 635/17, NStZ 2019, 652

Author: Hecker, Bernd
Tübinger Autor(en):
Hecker, Bernd
Published in: Juristische Schulung - München : Beck, 1961 (2020), Bd. 60(2020), H. 2, S. 178-180
Series: Rechtsprechungsübersicht Strafrecht
Language: German
Keywords: Deutschland
Rechtsprechung
Strafgesetzbuch
Amtsträger
Dokumentart: Article
Reference: 168896116X
Show full item record

This item appears in the following Collection(s)