Strafrecht AT: Begriff des Amtsträgers : StGB §§ 11 I Nr. 2 Buchst. c, 331 I : BGH, Beschl. v. 31.7.2018 - 3 StR 620/17, StV 2019, 42

DSpace Repository

Strafrecht AT: Begriff des Amtsträgers : StGB §§ 11 I Nr. 2 Buchst. c, 331 I : BGH, Beschl. v. 31.7.2018 - 3 StR 620/17, StV 2019, 42

Author: Hecker, Bernd
Tübinger Autor(en):
Hecker, Bernd
Published in: Juristische Schulung (2019), Bd. 59(2019), H. 1, S. 75-77
Series: Rechtsprechungsübersicht Strafrecht
Language: German
ISSN: 0022-6939
Keywords: Deutschland
Rechtsprechung
Amtsträger
Begriff
Strafrecht
Dokumentart: Article
Reference: 515789534
Show full item record

This item appears in the following Collection(s)