Subjektiver Tatbestand bei Verstößen gegen ein vereinsrechtliches Betätigungsverbot : VereinsG §§ 18 S. 2, 20 I 1 Nr. 4; StGB §§ 16, 17 : BGH, Beschl. v. 10.06.2020 - 3 StR 52/20 (LG Berlin) : Anmerkung

DSpace Repository

Subjektiver Tatbestand bei Verstößen gegen ein vereinsrechtliches Betätigungsverbot : VereinsG §§ 18 S. 2, 20 I 1 Nr. 4; StGB §§ 16, 17 : BGH, Beschl. v. 10.06.2020 - 3 StR 52/20 (LG Berlin) : Anmerkung

Author: Lenk, Maximilian
Tübinger Autor(en):
Lenk, Maximilian
Published in: NStZ / NStZ-Rechtsprechungs-Report Strafrecht - München : Beck, 1996 (2021), Bd. (2021), H. 1, S. 29-30
Language: German
Full text: https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-NSTZ-RR-B-2021-S-28-N-2
Keywords: Deutschland
Rechtsprechung
Verein
Verbot
Zuwiderhandlung
Subjektiver Tatbestand
Dokumentart: Article
Pages: 1 Online-Ressource
Reference: 1744248567
Show full item record

This item appears in the following Collection(s)